Horari Escolar

Horari Escolar

8:45-17:30h

8:45-12h

8:45-13h

Preu/mes

250€

195€

210€

Acollida

7:30-8:45h

8:00-8:45h

17:30-18h

Preu/mes

45€

30€

20€

Menjador

Tot el mes

Un dinar

Nadons amb biberó

Preu/dia

8€

10€

6€

Recurso 1

Assegurança (tot l’any)

Material

Nous alumnes al fer la matrícula

Antics alumnes a l’agost

15€

 

300€

200€

Les mensualitat seran completes de setembre al juliol

Els rebuts es cobraran del 1 al 7 del mes

 

Obrim tots els mesos de l’any.

 

L’escola restarà tancada les vacances 

Nadal

Setmana Santa

3 dies de lliure disposició escollits pel consell escolar municipal.

Xarxes socials:
facebook
instagram